Giải Bài 2.60 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hai số có BCNN là 23.34.53 và ƯCLN là 32.5. Biết một trong hai số là 23.32.5, tìm số còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Sử dụng kết quả a.b= ƯCLN(a,b). BCNN(a,b)

Lời giải chi tiết

Ta có tích của hai số cần tìm chính là tích của ƯCLN và BCNN của hai số đó.

Gọi hai số đó là a và b.

Ta có: a. b = ƯCLN(a, b). ƯCLN(a, b)

Mà ƯCLN(a, b) = 32.5; BCNN(a, b) = 23.34.53

Do đó: a. b = (32.5). (23.34.53) = 23.(32.34).(5.53) = 23.36.54

Biết một trong hai số là 23.32.5, ta giả sử a = 23.32.5

Khi đó: (23.32.5). b = 23.36.54

                          b = (23.36.54): (23.32.5)

                          b = (23 : 23).(36 : 32).(54 : 5)

                           b = 36-2.54-1

                           b = 34.53

Vậy số còn lại là 34.53.

 

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài