Giải Bài 2.57 trang 45 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: a) 12^2 : 6 + 2.7; b) 5.4^2 – 36 : 3^2

Đề bài

Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) 12: 6 + 2.7; 

b) 5.42 – 36 : 32

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Thứ tự thực hiện phép tính không có dấu ngoặc:

Lũy thừa--> nhân, chia-->cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a) 12: 6 + 2.7

= 144: 6 + 14

= 24 + 14

= 38

Vậy 38 = 2. 19

b) 5.42 – 36 : 32

= 5. 16 – 36: 9

= 80 – 4

=76

Vậy 76 = 22.19


 

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí