Bài 1.60 trang 44 SBT hình học 10


Giải bài 1.60 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho hình thoi ABCD tâm O có AC = 8, BD = 6...

Đề bài

Cho hình thoi \(ABCD\) tâm \(O\) có \(AC = 8, BD = 6\). Chọn hệ tọa độ \((O;\overrightarrow i ,\overrightarrow j )\) sao cho \(\overrightarrow i \) và \(\overrightarrow {OC} \) cùng hướng, \(\overrightarrow j \) và \(\overrightarrow {OB} \) cùng hướng.

a) Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi;

b) Tìm tọa độ trung điểm \(I\) của \(BC\) và trọng tâm của tam giác \(ABC\);

c) Tìm tọa độ điểm đối xứng \(I'\) của \(I\) qua tâm \(O\). Chứng minh \(A\), \(I'\), \(D\) thẳng hàng;

d) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} ,\overrightarrow {BC} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dựng hình và tìm tọa độ các điểm.

b) Áp dụng công thức trung điểm và trọng tâm tam giác.

c) Điểm \(I'\) đối xứng với \(I\) qua \(O\) thì \(O\) là trung điểm của \(II'\).

Ba điểm \(A\), \(I'\), \(D\) thẳng hàng nếu \(\overrightarrow {AD}  = k\overrightarrow {AI'} \).

d) Sử dụng công thức tính tọa độ véc tơ \(\overrightarrow {AB}  = \left( {{x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A}} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) Do \(AC = 8 \Rightarrow OA = OC = 4\) nên \(A( - 4;0),C(4;0)\)

Do \(DB = 6 \Rightarrow OB = OD = 3\) nên \(B(0;3),D(0; - 3)\)

b) Do \(I\) là trung điểm của \(BC\) nên \(\left\{ \begin{array}{l}{x_I} = \dfrac{{0 + 4}}{2} = 2\\{y_I} = \dfrac{{3 + 0}}{2} = \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) hay \(I\left( {2;\dfrac{3}{2}} \right)\).

Do \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\) nên \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{ - 4 + 0 + 4}}{3} = 0\\{y_G} = \dfrac{{0 + 3 + 0}}{3} = 1\end{array} \right.\) hay \(G(0;1)\).

c) Gọi \(I'\) là điểm đối xứng với \(I\) qua \(O\).

Khi đó \(O\) là trung điểm \(II'\) hay \(\left\{ \begin{array}{l}0 = \dfrac{{2 + {x_{I'}}}}{2}\\0 = \dfrac{{\dfrac{3}{2} + {y_{I'}}}}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_{I'}} =  - 2\\{y_{I'}} =  - \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) hay \(I'\left( { - 2; - \dfrac{3}{2}} \right)\)

Ta có: \(\overrightarrow {AI'}  = \left( {2; - \dfrac{3}{2}} \right),\overrightarrow {AD}  = (4; - 3)\)

\( \Rightarrow \overrightarrow {AD}  = 2\overrightarrow {AI'} \) nên ba điểm \(A,I',D\) thẳng hàng.

d) Ta có: \(\overrightarrow {AC}  = \left( {4 - \left( { - 4} \right);0 - 0} \right) = \left( {8;0} \right)\)

\(\overrightarrow {BD}  = \left( {0 - 0; - 3 - 3} \right) = \left( {0; - 6} \right)\)

\(\overrightarrow {BC}  = \left( {4 - 0;0 - 3} \right) = \left( {4; - 3} \right)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 1: Véc tơ

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài