Bài 1.60 trang 44 SBT hình học 10


Đề bài

Cho hình thoi \(ABCD\) tâm \(O\) có \(AC = 8, BD = 6\). Chọn hệ tọa độ \((O;\overrightarrow i ,\overrightarrow j )\) sao cho \(\overrightarrow i \) và \(\overrightarrow {OC} \) cùng hướng, \(\overrightarrow j \) và \(\overrightarrow {OB} \) cùng hướng.

a) Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi;

b) Tìm tọa độ trung điểm \(I\) của \(BC\) và trọng tâm của tam giác \(ABC\);

c) Tìm tọa độ điểm đối xứng \(I'\) của \(I\) qua tâm \(O\). Chứng minh \(A\), \(I'\), \(D\) thẳng hàng;

d) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} ,\overrightarrow {BC} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dựng hình và tìm tọa độ các điểm.

b) Áp dụng công thức trung điểm và trọng tâm tam giác.

c) Điểm \(I'\) đối xứng với \(I\) qua \(O\) thì \(O\) là trung điểm của \(II'\).

Ba điểm \(A\), \(I'\), \(D\) thẳng hàng nếu \(\overrightarrow {AD}  = k\overrightarrow {AI'} \).

d) Sử dụng công thức tính tọa độ véc tơ \(\overrightarrow {AB}  = \left( {{x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A}} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) Do \(AC = 8 \Rightarrow OA = OC = 4\) nên \(A( - 4;0),C(4;0)\)

Do \(DB = 6 \Rightarrow OB = OD = 3\) nên \(B(0;3),D(0; - 3)\)

b) Do \(I\) là trung điểm của \(BC\) nên \(\left\{ \begin{array}{l}{x_I} = \dfrac{{0 + 4}}{2} = 2\\{y_I} = \dfrac{{3 + 0}}{2} = \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) hay \(I\left( {2;\dfrac{3}{2}} \right)\).

Do \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\) nên \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{ - 4 + 0 + 4}}{3} = 0\\{y_G} = \dfrac{{0 + 3 + 0}}{3} = 1\end{array} \right.\) hay \(G(0;1)\).

c) Gọi \(I'\) là điểm đối xứng với \(I\) qua \(O\).

Khi đó \(O\) là trung điểm \(II'\) hay \(\left\{ \begin{array}{l}0 = \dfrac{{2 + {x_{I'}}}}{2}\\0 = \dfrac{{\dfrac{3}{2} + {y_{I'}}}}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_{I'}} =  - 2\\{y_{I'}} =  - \dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) hay \(I'\left( { - 2; - \dfrac{3}{2}} \right)\)

Ta có: \(\overrightarrow {AI'}  = \left( {2; - \dfrac{3}{2}} \right),\overrightarrow {AD}  = (4; - 3)\)

\( \Rightarrow \overrightarrow {AD}  = 2\overrightarrow {AI'} \) nên ba điểm \(A,I',D\) thẳng hàng.

d) Ta có: \(\overrightarrow {AC}  = \left( {4 - \left( { - 4} \right);0 - 0} \right) = \left( {8;0} \right)\)

\(\overrightarrow {BD}  = \left( {0 - 0; - 3 - 3} \right) = \left( {0; - 6} \right)\)

\(\overrightarrow {BC}  = \left( {4 - 0;0 - 3} \right) = \left( {4; - 3} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.