Bài 1.48 trang 43 SBT hình học 10


Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\) tâm \(O\). Gọi \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC\). Dựa vào các điểm \(A, B, C, D, O, M, N\) đã cho, hãy:

a) Kể tên hai vec tơ cùng phương với \(\overrightarrow {AB} \), hai vec tơ cùng hướng với \(\overrightarrow {AB} \), hai vec tơ ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) (các vec tơ kể ra này đều khác \(\overrightarrow 0 \))

b) Chỉ ra một vec tơ bằng vec tơ \(\overrightarrow {MO} \), một vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {OB} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai véc tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Hai véc tơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

a) Hai vec tơ cùng phương với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {MO} ,\overrightarrow {CD} \);

Hai vec tơ cùng hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {ON} ,\overrightarrow {DC} \);

Hai vec tơ ngược hướng với \(\overrightarrow {AB} \) là \(\overrightarrow {OM} ,\overrightarrow {NO} \);

b) Vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {MO} \) là \(\overrightarrow {ON} \);

Vec tơ bằng véc tơ \(\overrightarrow {OB} \) là \(\overrightarrow {DO} \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 1: Véc tơ

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.