Bài 1.57 trang 44 SBT hình học 10


Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Gọi \(M, N , P\) là những điểm được xác định như sau:\(\overrightarrow {MB}  = 3\overrightarrow {MC} ,\overrightarrow {NC}  = 3\overrightarrow {NA} ,\)\(\overrightarrow {PA}  = 3\overrightarrow {PB} \)

a) Chứng minh \(2\overrightarrow {OM}  = 3\overrightarrow {OC}  - \overrightarrow {OB} \) với mọi điểm \(O\).

b) Chứng minh hai tam giác \(ABC\) và \(MNP\) có cùng trọng tâm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Xen điểm \(M\) vào các véc tơ trong đẳng thức và chứng minh.

b) Chứng minh nếu \(G\) là trọng tâm của \(\Delta ABC\) thì nó cũng là trọng tâm của \(\Delta MNP\).

Cụ thể, chứng minh \(\overrightarrow {GM}  + \overrightarrow {GN}  + \overrightarrow {GP}  = \overrightarrow 0 \).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(3\overrightarrow {OC}  - \overrightarrow {OB} \)\( = 3(\overrightarrow {OM}  + \overrightarrow {MC} ) - (\overrightarrow {OM}  + \overrightarrow {MB} )\)

\(\begin{array}{l}
= 3\overrightarrow {OM} + 3\overrightarrow {MC} - \overrightarrow {OM} - \overrightarrow {MB} \\
= \left( {3\overrightarrow {OM} - \overrightarrow {OM} } \right) + \left( {3\overrightarrow {MC} - \overrightarrow {MB} } \right)\\
= 2\overrightarrow {OM} + \left( {\overrightarrow {MB} - \overrightarrow {MB} } \right)\\
= 2\overrightarrow {OM} + \overrightarrow 0 \\
= 2\overrightarrow {OM}
\end{array}\)

b) Gọi \(S, Q\) và \(R\) lần lượt là trung điểm của \(BC, CA\) và \(AB\).

\(\overrightarrow {MB}  = 3\overrightarrow {MC}  \Rightarrow \overrightarrow {CM}  = \overrightarrow {SC} \); \(\overrightarrow {NC}  = 3\overrightarrow {NA}  \Rightarrow \overrightarrow {AN}  = \overrightarrow {CQ} \)

\(\overrightarrow {PA}  = 3\overrightarrow {PB}  \Rightarrow \overrightarrow {BP}  = \overrightarrow {RB}  = \overrightarrow {QS} \)

Gọi \(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\) thì \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {BG}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \)

Ta có:

\(\overrightarrow {GM}  + \overrightarrow {GN}  + \overrightarrow {GP} \)\( = \overrightarrow {GC}  + \overrightarrow {CM}  + \overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {AN}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {BP} \) \( = \left( {\overrightarrow {GC}  + \overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB} } \right) + \left( {\overrightarrow {CM}  + \overrightarrow {AN}  + \overrightarrow {BP} } \right)\)

\( = \left( {\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC} } \right) + \left( {\overrightarrow {SC}  + \overrightarrow {CQ}  + \overrightarrow {QS} } \right)\)\( = \overrightarrow 0  + \overrightarrow 0  = \overrightarrow 0 \)

Vậy \(G\) là trọng tâm của tam giác \(MNP\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.