Câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho cấp số nhân...

Đề bài

 Cho cấp số nhân (un) với u1 = -2 và q = \({{ - 1} \over 2}\)

a) Viết năm số hạng đầu của nó

b) So sánh u22 với tích u1.u3 và u32 với tích u2.u4

Nêu nhận xét tổng quát từ kết quả trên

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a) \cr
& {u_1} = - 2 \cr
& {u_2} = {u_1}.q = - 2.{{ - 1} \over 2} = 1 \cr
& {u_3} = {u_2}.q = 1.{{ - 1} \over 2} = {{ - 1} \over 2} \cr
& {u_4} = {u_3}.q = {{ - 1} \over 2}.{{ - 1} \over 2} = {1 \over 4} \cr
& {u_5} = {u_4}.q = {1 \over 4}.{{ - 1} \over 2} = {{ - 1} \over 8} \cr
& b) \cr
& {u_2}^2 = - 2 \cr
& {u_1}.{u_3} = {u_1}.q = - 2.{{ - 1} \over 2} = 1 \cr
& \Rightarrow {u_2}^2 = {u_1}.{u_3} \cr
& {u_3}^2 = {\left( {{{ - 1} \over 2}} \right)^2} = {1 \over 4} \cr
& {u_2}.{u_4} = 1.{1 \over 4} = {1 \over 4} \cr
& \Rightarrow {u_3}^2 = {u_2}.{u_4} \cr
& Do\,do:\,{u_k}^2 = {u_{k - 1}}.{u_{k + 1}};\,k \ge 2 \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Cấp số nhân

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu