Câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11


Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?...

Đề bài

Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ câu hỏi 1 ta thấy:

Ô thứ 1 có \(1=2^0=2^{1-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 2 có \(2=2^1=2^{2-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 3 có \(4=2^2=2^{3-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 4 có \(8=2^3=2^{4-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 5 có \(16=2^4=2^{5-1}\) hạt thóc.

...

Tổng quát: Ô thứ n có \(2^{n-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 11 có: \( 2^{11-1}={2^{10}} = 1024\) hạt thóc

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí