Trả lời câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11


Chứng minh nhận xét 3....

Đề bài

Chứng minh nhận xét 3. 

Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số \(k\) và phép đồng dạng tỉ số \(p\) ta được phép đồng dạng tỉ số \(pk.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến 2 điểm \(M, N\) thành 2 điểm \(M',N'\) sao cho \(\overrightarrow {M'N'} {\rm{ }} = {\rm{ }}k\overrightarrow {MN} \)

- Phép đồng dạng tỉ số \(p\) biến 2 điểm \(M',N'\) thành 2 điểm \(M'',N''\) sao cho\(\overrightarrow {M''N''} {\rm{ }} = {\rm{ }}p\overrightarrow {M'N'} \)

\( \Rightarrow \overrightarrow {M''N''} {\rm{ }} = {\rm{ }}p\overrightarrow {M'N'}  = p.k.\overrightarrow {MN} \)

Vậy: Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số \(k\) và phép đồng dạng tỉ số \(p\) ta được phép đồng dạng tỉ số \(pk.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí