Bài 1.34 trang 13 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.34 trang 13 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các giá trị ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị \(\alpha \) để:

LG a

Phương trình

\(\left( {\cos \alpha  + 3\sin \alpha  - \sqrt 3 } \right){x^2} \)\(+ \left( {\sqrt 3 \cos \alpha  - 3\sin \alpha  - 2} \right)x \)\(+ \sin \alpha  - \cos \alpha  + \sqrt 3  = 0\)

có nghiệm x = 1

Phương pháp giải:

Thay x=1 vào vế trái phương trình.

Lời giải chi tiết:

\(x = 1\) là nghiệm của phương trình đã cho khi và chỉ khi:

\(\begin{array}{l}
\cos \alpha + 3\sin \alpha - \sqrt 3 \\
+ \sqrt 3 \cos \alpha - 3\sin \alpha - 2\\
+ \sin \alpha - \cos \alpha + \sqrt 3 = 0\\
\Leftrightarrow \sqrt 3 \cos \alpha + \sin \alpha = 2\\
\Leftrightarrow \frac{{\sqrt 3 }}{2}\cos \alpha + \frac{1}{2}\sin \alpha = 1\\
\Leftrightarrow \cos \frac{\pi }{6}\cos \alpha + \sin \frac{\pi }{6}\sin \alpha = 1\\
\Leftrightarrow \cos \left( {\alpha - \frac{\pi }{6}} \right) = 1\\
\Leftrightarrow \alpha - \frac{\pi }{6} = k2\pi \\
\Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi }{6} + k2\pi
\end{array}\)

LG b

Phương trình

\(\left( {2\sin \alpha  - {{\cos }^2}\alpha  + 1} \right){x^2} \)\(- \left( {\sqrt 3 \sin \alpha } \right)x + 2{\cos ^2}\alpha  \)\(- \left( {3 - \sqrt 3 } \right)\sin \alpha  = 0\)

có nghiệm \(x = \sqrt 3 \)

Phương pháp giải:

Thay \(x = \sqrt 3 \) vào vế trái phương trình và giải phương trình thu được tìm \(\alpha \).

Lời giải chi tiết:

\(x = \sqrt 3 \) là nghiệm của phương trình khi và chỉ khi:

\(\begin{array}{l}
\left( {2\sin \alpha - {{\cos }^2}\alpha + 1} \right).3\\
- \sqrt 3 \sin \alpha .\sqrt 3 + 2{\cos ^2}\alpha \\
- \left( {3 - \sqrt 3 } \right)\sin \alpha = 0\\
\Leftrightarrow 6\sin \alpha - 3{\cos ^2}\alpha + 3\\
- 3\sin \alpha + 2{\cos ^2}\alpha \\
- 3\sin \alpha + \sqrt 3 \sin \alpha = 0\\
\Leftrightarrow - {\cos ^2}\alpha + \sqrt 3 \sin \alpha + 3 = 0\\
\Leftrightarrow - \left( {1 - {{\sin }^2}\alpha } \right) + \sqrt 3 \sin \alpha + 3 = 0\\
\Leftrightarrow {\sin ^2}\alpha + \sqrt 3 \sin \alpha + 2 = 0
\end{array}\)

Ta có:

\(\Delta  = {\left( {\sqrt 3 } \right)^2} - 4.1.2 =  - 5 < 0\) nên phương trình trên vô nghiệm.

Vậy không có số \(\alpha \) nào thỏa mãn điều kiện của bài toán.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.