Câu 24 trang 216 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao


Áp dụng công thức tính gần đúng, hãy tính gần đúng các giá trị sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng công thức tính gần đúng \(\Delta y \approx dy,\) hãy tính gần đúng các giá trị sau

 

LG a

\(\root 3 \of {215} \)     

 

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Xét hàm số \(y = \root 3 \of x \) và để ý rằng \({6^3} = 216.\) Chọn \({x_0} = 216\) và \(\Delta x =  - 1\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(\root 3 \of {215}  \approx 5,991\) 

 

LG b

\(\cos {61^o}\)

 

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Chú ý rằng \({61^o}\) đổi ra số đo rađian thì được \({\pi  \over 3} + {\pi  \over {180}}\)

Xét hàm số \(y = \cos x,\) ta cần tính \(\cos \left( {{\pi  \over 3} + {\pi  \over {180}}} \right).\) Chọn \({x_0} = {\pi  \over 3}\) và \(\Delta x = {\pi  \over {180}}\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(\cos {61^o} \approx 0,485\) 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí