Câu 24 trang 216 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao


Áp dụng công thức tính gần đúng, hãy tính gần đúng các giá trị sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng công thức tính gần đúng \(\Delta y \approx dy,\) hãy tính gần đúng các giá trị sau

 

LG a

\(\root 3 \of {215} \)     

 

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Xét hàm số \(y = \root 3 \of x \) và để ý rằng \({6^3} = 216.\) Chọn \({x_0} = 216\) và \(\Delta x =  - 1\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(\root 3 \of {215}  \approx 5,991\) 

 

LG b

\(\cos {61^o}\)

 

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Chú ý rằng \({61^o}\) đổi ra số đo rađian thì được \({\pi  \over 3} + {\pi  \over {180}}\)

Xét hàm số \(y = \cos x,\) ta cần tính \(\cos \left( {{\pi  \over 3} + {\pi  \over {180}}} \right).\) Chọn \({x_0} = {\pi  \over 3}\) và \(\Delta x = {\pi  \over {180}}\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(\cos {61^o} \approx 0,485\) 

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài