Câu 24 trang 216 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao


Áp dụng công thức tính gần đúng, hãy tính gần đúng các giá trị sau

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng công thức tính gần đúng \(\Delta y \approx dy,\) hãy tính gần đúng các giá trị sau

LG a

\(\root 3 \of {215} \)     

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Xét hàm số \(y = \root 3 \of x \) và để ý rằng \({6^3} = 216.\) Chọn \({x_0} = 216\) và \(\Delta x =  - 1\)

Giải chi tiết:

 \(\root 3 \of {215}  \approx 5,991\) 

LG b

\(\cos {61^o}\)

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Chú ý rằng \({61^o}\) đổi ra số đo rađian thì được \({\pi  \over 3} + {\pi  \over {180}}\)

Xét hàm số \(y = \cos x,\) ta cần tính \(\cos \left( {{\pi  \over 3} + {\pi  \over {180}}} \right).\) Chọn \({x_0} = {\pi  \over 3}\) và \(\Delta x = {\pi  \over {180}}\)

Giải chi tiết:

 \(\cos {61^o} \approx 0,485\) 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài