CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.1 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.1 trang 6 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn phương án đúng trong bốn phương án đã cho trong mỗi câu sau:

Xem chi tiết
Bài 1.2 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.2 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.2 trang 6 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của:

Xem chi tiết
Bài 1.3 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.3 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.3 trang 6 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giả sử trên khoảng J

Xem chi tiết
Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Lập bảng biến thiên của:...

Xem chi tiết
Bài 1.5 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.5 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.5 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng số T thỏa mãn...

Xem chi tiết
Bài 1.6 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.6 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.6 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Từ tính chất của hàm số ...

Xem chi tiết
Bài 1.7 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.7 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.7 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng các hàm số sau đây là hàm số tuần hoàn, tìm chu kì và xét tính chẵn lẻ của mỗi hàm số:

Xem chi tiết
Bài 1.8 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.8 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 1.9 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.9 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Từ tính chất hàm số ...

Xem chi tiết
Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số sau đây là hàm số tuần hoàn, tìm chu kì và xét tính chẵn lẻ mỗi hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Xét hàm số ...

Xem chi tiết
Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho biết rằng mỗi đồ thị sau ...

Xem chi tiết
Bài 1.13 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.13 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.13 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho biết đồ thị (h.1.3) sau...

Xem chi tiết
Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số ...

Xem chi tiết
Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh:...

Xem chi tiết
Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Từ đồ thị của hàm số hãy suy ra đồ thị các hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.17 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép tịnh tiến theo vectơ ...

Xem chi tiết
Bài 1.18 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.18 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.18 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép đối xứng qua điểm...

Xem chi tiết
Bài 1.19 trang 10 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.19 trang 10 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.19 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép đối xứng qua đường thẳng có phương trình ...

Xem chi tiết
Bài 1.20 trang 10 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.20 trang 10 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.20 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài