Ôn tập chương V - Đạo hàm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 5.36 trang 185 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Xem lời giải

Câu 5.37 trang 185 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Xem lời giải

Câu 5.38 trang 185 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Xem lời giải

Câu 5.39 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Xem lời giải

Câu 5.40 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh

Xem lời giải

Câu 5.41 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Câu 5.42 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải và biện luận các phương trình sau (m là tham số):

Xem lời giải

Câu 5.43 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số, chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 5.44 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm a để tồn tại hàm số:

Xem lời giải

Câu 5.45 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm m để đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng

Xem lời giải

Câu 5.46 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số, viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hai hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên.

Xem lời giải

Câu 5.47 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một đoàn tàu hỏa rời ga, chuyển động nhanh dần đều

Xem lời giải

Câu 5.48 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh

Xem lời giải

Câu 5.49 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi (C) là đồ thị hàm số

Xem lời giải

Câu 5.50 trang 187 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng tiếp tuyến tại điểm bất kì của đồ thị hàm số, cắt trục tung tại một điểm cách đều tiếp điểm và gốc tọa độ.

Xem lời giải

Câu 5.51 trang 187 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi (P) và (P’) lần lượt là đồ thị của hai hàm số a) Vẽ các đồ thị của hai hàm số đó trên cùng một hệ trục tọa độ. b) Viết phương trình của đường thẳng (d) là tiếp tuyến của (P) để tiếp điểm A đồng thời cũng là tiếp tuyến của (P’) tại tiếp điểm B (đường thẳng (d) nếu có, được gọi là tiếp tuyến chung của (P) và (P’).

Xem lời giải

Câu 5.52 trang 187 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải