Ôn tập chương 2: Tổ hợp và xác suất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.54 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.54 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một bộ ghép hình gồm các miếng gỗ. Mỗi miếng gỗ được đặc trưng bởi 4 tiêu chuẩn: chất liệu, màu sắc, hình dạng và kích cỡ.

Xem lời giải

Bài 2.55 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.55 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Xem lời giải

Bài 2.56 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.56 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

Xem lời giải

Bài 2.57 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.57 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế.

Xem lời giải

Bài 2.58 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.58 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng

Xem lời giải

Bài 2.59 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập [1, 2, 3,…,10] và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai.

Xem lời giải

Bài 2.60 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.60 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

Xem lời giải

Bài 2.61 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.61 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba:

Xem lời giải

Bài 2.62 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.62 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính tổng của tất cả các số có 5 chữ số được viết từ các số từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

Xem lời giải

Bài 2.63 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.63 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên một đường tròn cho trước n điểm. Tính số các đoạn thẳng nối tất cả các cặp điểm của n điểm này?

Xem lời giải

Bài 2.64 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.64 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hỏi với các chữ số 0, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có tám chữ số mà trong đó chữ số 9 có mặt đúng ba lần còn các chữ số khác xuất hiện đúng một lần?

Xem lời giải

Bài 2.65 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.65 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một đại đội gồm 2n chiến sĩ, cần bố trí vào n nhà dân khác nhau sao cho mỗi nhà có đúng 2 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Xem lời giải

Bài 2.66 trang 71 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.66 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có 12 em bé. Hỏi có bao nhiêu cách ghép 12 em bé này thành 6 cặp?

Xem lời giải

Bài 2.67 trang 71 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.67 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong khai triển...

Xem lời giải

Bài 2.68 trang 71 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.68 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Xác định n để...

Xem lời giải

Bài 2.69 trang 71 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.69 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bốn khẩu pháo cao xạ A, B, C và D cùng bắn độc lập vào một mục tiêu.

Xem lời giải

Bài 2.70 trang 71 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.70 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 4 câu. Mỗi câu có 5 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Nếu trả lời đúng thì được 5 điểm. Nếu trả lời sai thì không được điểm.

Xem lời giải

Bài 2.71 trang 71 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.71 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Máy bay Boing 747 có 4 động cơ. Xác suất để mỗi động cơ gặp sự cố khi bay là 0,1. Máy bay thực hiện chuyến bay an toàn nếu chỉ có nhiều nhất một trong 4 động cơ gặp sự cố.

Xem lời giải

Bài 2.72 trang 71 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.72 trang 71 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Số người chết trong một tuần ở vùng A là một biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

Xem lời giải