Bài 2.61 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.61 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba:

Đề bài

Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng:

(A) \({{10} \over {216}}\)                                    (B) \({{15} \over {216}}\)

(C) \({{16} \over {216}}\)                                    (D) \({{12} \over {216}}\)

Lời giải chi tiết

Chọn (B)

Các kết quả thuận lợi cho biến cố đang xét là \(\left( {1,1,2} \right)\left( {1,2,3} \right),\left( {2,1,3} \right),\left( {2,2,4} \right),\left( {3,1,4} \right),\left( {1,3,4} \right),\)

\(\left( {4,1,5} \right),\left( {1,4,5} \right),\left( {3,2,5} \right),\left( {2,3,5} \right),\left( {5,1,6} \right),\)

\(\left( {1,5,6} \right),\left( {4,2,6} \right),\left( {3,3,6} \right).\)

Vậy \(P = {{15} \over {216}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí