Bài 2.59 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập [1, 2, 3,…,10] và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai.

Đề bài

Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập {1, 2, 3,…,10} và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai. Khi đó P là:

(A) \({1 \over {60}}\)                         (B) \({1 \over 6}\)

(C) \({1 \over 3}\)                          (D) \({1 \over 2}\)

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Số trường hợp cụ thể: \(C_{10}^6 = 210.\)

Có hai số bé hơn 3 và 7 số lớn hơn 3.

Ta cần chọn 1 số bé hơn 3 và 4 số lớn hơn 3.

Số cách là \(C_1^1C_7^4 = 70.\)

Vậy \(P = {{70} \over {210}} = {1 \over 3}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí