Bài 2.64 trang 70 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.64 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hỏi với các chữ số 0, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có tám chữ số mà trong đó chữ số 9 có mặt đúng ba lần còn các chữ số khác xuất hiện đúng một lần?

Đề bài

Hỏi với các chữ số 0, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có tám chữ số mà trong đó  chữ số 9 có mặt đúng ba lần còn các chữ số khác xuất hiện đúng một lần?

Lời giải chi tiết

Xét các số có 8 chữ số (kể cả chữ số 0 đúng đầu): có \(C_8^3 = 56\) cách chọn 3 vị trí cho chữ số \(9.5\) vị trí còn lại có \(5! = 120\) cách sắp xếp các chữ số 0, 2, 4, 6, 8.

Vậy có \(56.120 = 6720\) số.

Xét các số có 8 chữ số có chữ số 0 đứng đầu.

Có \(C_7^3 = 35\) cách chọn 3 vị trí cho chữ số 9, 4  vị trí còn lại có \(4! = 24\) cách sắp xếp các chữ số 2, 4, 6, 8.

Vậy có \(35.24 = 840.\)

Vậy số các số cần tìm là \(6720 - 840 = 5880.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí