Ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 64 trang 15 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 64 trang 15 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho hai điểm A và A’ đối xứng với nhau qua điểm I, F là phép dời hình biến I thành I, biến A thành A’. Chứng minh rằng F là phép đối xứng tâm hoặc đối xứng trục.

Xem lời giải

Bài 65 trang 15 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 65 trang 15 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho phép dời hình F không phải là phép đồng nhất. ...

Xem lời giải

Bài 66 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 66 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường tròn (O) và phép dời hình F biến (O) thành chính nó nhưng F không phải là phép đồng nhất...

Xem lời giải

Bài 67 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 67 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho Đ là phép đối xứng trục có trục đối xứng là đường thẳng d và T là phép tịnh tiến theo vectơ...

Xem lời giải

Bài 68 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 68 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB và A’B; (AB = A’B;). Chứng minh rằng có một phép đối xứng trượt biến A thành A’, biến B thành B’.

Xem lời giải

Bài 69 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 69 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho hai đường thẳng phân biệt a, a’ và phép dời hình F biến a thành a’...

Xem lời giải

Bài 70 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 70 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho hai đường tròn có bán kính bằng nhau (O) và (O’)...

Xem lời giải

Bài 71 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 71 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho phép vị tự V tâm O, tỉ số k ≠ 1 và phép tịnh tiến T theo vectơ...

Xem lời giải

Bài 72 trang 17 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 72 trang 17 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường tròn (O) với dây cung PQ. Dựng hình vuông ABCD có hai đỉnh A, B nằm trên đường thẳng PQ và hai đỉnh C, D nằm trên đường tròn.

Xem lời giải

Bài 73 trang 17 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 73 trang 17 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường triòn (O) và một điểm P nằm trong đường tròn đó. Một đường thẳng thay đổi đi qua P, cắt (O) tại hai điểm A và B...

Xem lời giải

Bài 74 trang 17 SBT Hình học 11 Nâng cao

Giải bài 74 trang 17 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho điểm A cố định nằm trên đường tròn (O) và điểm C thay đổi trên đường tròn đó. Dựng hình vuông ABCD. Tìm quỹ tích điểm B và điểm D.

Xem lời giải