Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bình chọn:
4.6 trên 53 phiếu
Bài 2.8 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.8 trang 62 Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính...

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.9 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một số học sinh gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ . Giáo viên chọn 4 học sinh để đi trực thư viện. Có bao nhiêu cách chọn nếu...

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.10 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu hoán vị của tập hợp...

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.11 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một nhóm học sinh gồm n nam và n nữ đứng thành hàng ngang. Có bao nhiêu tình huống mà nam, nữ đứng xen kẽ nhau ?

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.12 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một tập hợp có 100 phần tử. Hỏi nó có bao nhiêu tập hợp con có nhiều hơn 2 phần tử ?

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.13 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một tổ hợp bộ môn của trường có 10 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ . Có bao nhiêu cách thành lập một hội đồng gồm 6 ủy viên của tổ bộ môn , trong đó số ủy viên nam ít hơn số ủy viên nữ ?

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.14 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu biển đẳng kí xe gồm 6 kí tự trong đó ba kí tự đầu tiên là ba chữ cái ( sử dụng 26 chữ cái), ba kí tự tiếp theo ba chữ số . Biết rằng mỗi chữ cái và mỗi chữ số đều xuất hiện không quá một lần.

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.15 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số , biết rằng hai chữ số đứng kề nhau phải khác nhau ?

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.16 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một người có 7 áo (trong đó 3 áo trắng ) và 5 cà vạt (trong đó có 2 cà vạt màu vàng). Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn bộ áo – cà vạt trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.17 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu...

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.18 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho tập hợp...

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.19 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 6 người khách ngồi quanh một bàn tròn? (Hai cách sắp xếp xem là như nhau nếu cách này nhận được từ cách kia bằng cách xoay bàn đi một góc nào đó)

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.20 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau và khác 0, biết rằng tổng ba chữ số này là 8?

Xem lời giải

Bài 2.21 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.21 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một dãy số có 5 chiếc ghế dành cho 5 học sinh, trong đó có 3 nam sinh và 2 nữ sinh...

Xem lời giải

Bài 2.22 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.22 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một người có 4 pho tượng khác nhau và muốn bày 4 pho tượng vào dãy 6 vị trí trên một kệ trang trí. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

Xem lời giải

Bài 2.23 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.23 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy tính số các số tự nhiên...

Xem lời giải

Bài 2.24 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.24 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho 5 chữ số 0,1, 3, 6, 9 có thể lập được...

Xem lời giải

Bài 2.25 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.25 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong một đa giác lồi n cạnh (n > 3) ta kẻ tất cả các đường chéo. Biết rằng không có ba đường chéo nào trong chúng đồng quy. TÌm số giao điểm của các đường chéo này.

Xem lời giải

Bài 2.26 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.26 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong mặt phẳng cho đa giác đều H có 20 cạnh. Hỏi...

Xem lời giải

Bài 2.27 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.27 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho hai đường thẳng a, b song song. Xét tập H có 30 điểm khác nhau, trong đó trên đường thẳng a có 10 điểm và trên đường thẳng b có 20 điểm của H. Có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập H?

Xem lời giải