Bài 2.22 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.22 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một người có 4 pho tượng khác nhau và muốn bày 4 pho tượng vào dãy 6 vị trí trên một kệ trang trí. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Một người có 4 pho tượng khác nhau và muốn bày 4 pho tượng vào dãy 6 vị trí trên một kệ trang trí. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

Lời giải chi tiết:

Mỗi cách xếp 4 pho tượng vào 6 vị trí có sắp thứ tự là một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử.

Vậy số cách sắp xếp là

\(A_6^4 = 6.5.4.3 = 360\)

LG b

Một người có 8 pho tượng khác nhau và muốn bày 6 pho tượng trong số đó vào 6 chỗ trống trên một kệ trang trí. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

Lời giải chi tiết:

Đầu tiên ta chọn 6 pho tượng để bày , có \(C_8^6 = 28\) cách chọn.

Mặt khác có 6! = 720 cách sắp xếp 6 pho tượng này.

Vậy có 28.720 = 20 160 cách.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí