Bài 6, 7: Phép vị tự. Phép đồng dạng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 53 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 53 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng có phép vị tự biến tam giác này thành tam giác kia.

Xem lời giải

Bài 54 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 54 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Cho hai phép vị tự V1 có tâm O1 tỉ số k1 và V2 có tâm O2 tỉ số k2. Gọi F là hợp thành của V1 và V2.

Xem lời giải

Bài 55 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 55 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng mỗi bộ ba điểm sau đây thẳng hàng...

Xem chi tiết

Bài 56 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 56 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Nếu thay giả thiết “tiếp xúc ngoài” bằng “tiếp xúc trong” thì kết quả trên sẽ thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Bài 57 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 57 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B.

Xem lời giải

Bài 58 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 58 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng B’C’ là đường kính của (O3).

Xem lời giải

Bài 59 trang 15 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 59 trang 15 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng nếu hai tam giác có các cạnh tương ứng tỉ lệ thì có phép đồng dạng biến tam giác này thành tam giác kia.

Xem lời giải

Bài 60 trang 15 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 60 trang 15 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Phép F biến tam giác ABD thành tam giác nào?

Xem lời giải

Bài 61 trang 15 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 61 trang 15 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. F biến tam giác ABC thành tam giác nào?

Xem lời giải

Bài 62 trang 15 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 62 trang 15 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Dựng tam giác ABC biết góc A...

Xem lời giải

Bài 63 trang 15 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 63 trang 15 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng nếu hai tam giác có các đường cao tương ứng bằng nhau thì bằng nhau.

Xem lời giải