Bài 4, 5: Biến cố và xác suất của biến cố - Các quy tắc tính xác suất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.34 trang 66 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.34 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài trong cỗ bài tú lơ khơ ta được một xấp bài. Tính xác suất để trong xấp bài này chứa hai bộ đôi (tức là có hai con cùng thuộc một bộ, hai con thuộc bộ thứ 2, con thứ 5 thuộc bộ khác)

Xem lời giải

Bài 2.35 trang 66 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.35 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài...

Xem lời giải

Bài 2.36 trang 66 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.36 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính xác suất để khi gieo con súc sắc 6 lần độc lập, không lần nào xuất hiện mặt có số chấm là một số chẵn.

Xem lời giải

Bài 2.37 trang 66 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.37 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên một cái vòng hình trong dùng để quay xổ số, có gắn 38 con số từ 1 đến 36 và hai số 0; 00. Trong 36 số từ 1 đến 36 có 18 số chẵn màu đỏ, 18 số lẻ màu đen; hai số còn lại 0 và 00 không đỏ cũng không đen.

Xem lời giải

Bài 2.38 trang 66 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.38 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có ba bình A, B, C mỗi bình chứa ba quả cầu trắng, ba quả cầu xanh và ba quả cầu đỏ. Từ mỗi bình lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu. Tính xác suất để

Xem lời giải

Bài 2.39 trang 66 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.39 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Ba quân bài rút từ 13 quan cùng chất rô...

Xem lời giải

Bài 2.40 trang 67 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.40 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một bình chứa 6 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ.

Xem lời giải

Bài 2.41 trang 67 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.41 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2,…9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tính xác suất để...

Xem lời giải

Bài 2.42 trang 67 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.42 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 9 thẻ được số 1, 2, ….9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính xác suất để...

Xem lời giải

Bài 2.43 trang 67 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.43 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tám người trong đó có hai vợ chồng anh A được xếp ngẫu nhiên xung quanh một bàn tròn...

Xem lời giải

Bài 2.44 trang 67 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.44 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 3 số từ tập...

Xem lời giải

Bài 2.45 trang 67 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.45 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 2 chữ số từ 0 đến 9. Tính xác suất để số trên vé không có chữ số 1 hoặc không có chữ số 5.

Xem lời giải

Bài 2.46 trang 67 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.46 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một người say rượu bước bốn bước. Mỗi bước anh ta tiến lên phía trước nửa mét hoặc lùi lại phía sau nửa mét với xác suất như nhau...

Xem lời giải

Bài 2.47 trang 68 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.47 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 3 người, biết rằng không có ai sinh vào năm nhuận. Hãy tính xác suất để có ít nhất hai người có sinh nhật trùng nhau (cùng ngày, cùng tháng).

Xem lời giải

Bài 2.48 trang 68 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.48 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một người đi du lịch mang ba hộp thịt, 2 hộp hoa quả và 3 hộp sữa. Do trời mưa nên các hộp thịt mất nhãn. Người đó chọn ngẫu nhiên ba hộp...

Xem lời giải

Bài 2.49 trang 68 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.49 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong danh sách 10 đường phố cần tu sửa ở Hà Nội, có 2 đường thuộc quận Hoàn Kiếm, 4 đường thuộc quận Ba Đình, 4 đường thuộc quận Đống Đa.

Xem lời giải