Bài 2.42 trang 67 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.42 trang 67 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một hộp đựng 9 thẻ được số 1, 2, ….9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính xác suất để...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một hộp đựng 9 thẻ được số 1, 2, ….9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính xác suất để

LG a

Các thẻ ghi số 1, 2, 3 được rút.

Lời giải chi tiết:

Số cách rút 5 trong 9 thẻ là \(C_9^5\).

Giả sử các thẻ 1, 2, 3 được rút.

Khi đó 2 thẻ còn lại được rút từ 6 thẻ (4,5,6,7,8,9) nên có \(C_6^2\) cách rút.

Vậy \({{C_6^2} \over {C_9^5}} = {5 \over {42}}\).

LG b

Có đúng một trong ba thẻ ghi số 1, 2, 3 được rút.

Lời giải chi tiết:

Một trong 3 thẻ 1,2,3 được rút có \(C_3^1\) cách.

Bốn thẻ còn lại được rút từ các thẻ 4,5,6,7,8,9 nên có \(C_6^4\) cách.

Do đó số cách rút mà 1 trong 3 thẻ 1,2,3 được rút là \(C_3^1.C_6^4\) cách.

Vậy \({{C_3^1C_6^4} \over {C_9^5}} = {5 \over {14}}.\)

LG c

Không thẻ nào trong ba thẻ ghi các số 1, 2, 3 được rút.

Lời giải chi tiết:

Không có thẻ nào trong 3 thẻ 1,2,3 được rút nghĩa là 5 thẻ rút được đều nằm trong các thẻ 4,5,6,7,8,9.

Do đó có \(C_6^5\) cách rút.

Vậy \({{C_6^5} \over {C_9^5}} = {1 \over {21}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí