Bài 2.35 trang 66 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.35 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài...

Đề bài

Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài. Tính xác suất để trong xấp bài này 5 quân lập thành một bộ tiến liên tiếp (là các bộ \(\left( {A - 2 - 3 - 4 - 5} \right)\)\(\left( {2 - 3 - 4 - 5 - 6} \right),...,\)

\(\left( {10 - J - Q - K - A} \right)\)) (Quân A (át) được coi là vừa là quân lớn nhất vừa là quân bé nhất).

Lời giải chi tiết

Có 10 bộ tiến lên tiếp là \((A - 2 - 3 - 4 - 5),\) \((2 - 3 - 4 - 5 - 6),\)

\((3 - 4 - 5 - 6 - 7),...,\)\((10 - J - Q - K - A)\).

Mỗi bộ trên có \(4.4.4.4.4 = 1024\) cách chọn.

Xác suất là: \(P = {{1024} \over {C_{52}^5}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài