Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.1 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.1 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong các đoạn các chữ số cách đều số đứng giữa thì giống nhau?

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.2 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra mà tổng số chấm trên mặt xuất hiện của 3 con súc sắc là 9 ?

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.3 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một đoàn tàu có bốn tao đỗ ở sân ga . Có bốn hành khách bước lên tàu. Hỏi...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.4 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 nếu...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.5 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số có 3 chữ số được tạo thành từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6 nếu...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.6 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 4000 có 4 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 3 , 5 ,7 nếu...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.7 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Biển đăng kí xe ô tô có 6 chữ số và hai chữ cái đầu tiên trong số 26 chữ cái ( không dùng các chữ cái I và O ). Chữ số đầu tiên khác 0. Hỏi số ô tô được đăng kí nhiều nhất có thể là bao nhiêu ?

Xem lời giải