Bài 2.4 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.4 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 nếu...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng ( 2000 ; 3000 ) có thể tạo nên bằng các chữ số 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 nếu

LG a

Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Các số lẻ trong khoảng \(\left( {2000;3000} \right)\) có dạng \(\overline {2abc} \)

Với a và b thuộc tập \(\left\{ {1,2,3,4,5,6} \right\}\) và c thuộc \(\left\{ {1,3,5} \right\}.\)

\(a\) có \(6\) cách chọn

\(b\) có \(6\) cách chọn

\(c \in \left\{ {1;3;5} \right\}\) nên có \(3\) cách chọn.

Vậy có \(6.6.3 = 108\) số.

LG b

Các chữ số của nó khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Chữ số c có 3 cách chọn.

b có \(6 - 2 = 4\) cách

a có \(6 - 3 = 3\) cách.

Vậy có \(3.4.3 = 36\) số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí