Bài 2.6 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.6 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 4000 có 4 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 3 , 5 ,7 nếu...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 4000 có 4 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 3 , 5 ,7 nếu

LG a

Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Các số như vậy có dạng \(\overline {abcd} \)

Với a thuộc \(\left\{ {5,7} \right\}\) còn \(b,c\) và \(d\) thuộc \(\left\{ {1,3,5,7} \right\}\).

Chữ số \(a\) có \(2\) cách chọn

Chữ số \(b\) có \(4\) cách chọn

Chữ số \(c\) có \(4\) cách chọn

Chữ số \(d\) có \(4\) cách chọn

Vậy có \(2.4.4.4 = 128\) số.

LG b

Các chữ số của nó khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Chữ số a có 2 cách chọn, b có 3 cách, c có 2 cách và d có 1 cách.

Vậy có \(2.3.2 = 12\) cách. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài