Bài 2.2 trang 62 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.2 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra mà tổng số chấm trên mặt xuất hiện của 3 con súc sắc là 9 ?

Đề bài

Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra mà tổng số chấm trên mặt xuất hiện của 3 con súc sắc là 9 ?

Lời giải chi tiết

Ta phải tìm số các bộ \(\left( {a,b,c} \right)\) với \(1 \le a \le 6;1 \le b \le 6;1 \le c \le 6\) sao cho \(a + b + c = 9.\)

Các tập ba số \(\left\{ {a,b,c} \right\}\) với \(a + b + c = 9\) là \(\left\{ {1,2,6} \right\},\left\{ {1,3,5} \right\},\left\{ {2,3,4} \right\},\left\{ {1,4,4} \right\},\)\(\left\{ {2,2,5} \right\}\) và \(\left\{ {3,3,3} \right\}.\)

TH1: tập \(\left\{ {1;2;6} \right\}\) có \(6\) bộ là:

\(\left( {1,2,6} \right),\left( {1,6,2} \right),\left( {2,1,6} \right),\)\(\left( {2,6,1} \right),\left( {6,1,2} \right),\left( {6,2,1} \right)\)

Tương tự các bộ \(\left\{ {1;3;5} \right\},\left\{ {2;3;4} \right\}\) mỗi tập có \(6\) bộ.

TH2: tập \(\left\{ {1;4;4} \right\}\) có \(3\) bộ là:

\(\left( {1;4;4} \right),\left( {4;1;4} \right),\left( {4;4;1} \right)\).

Tương tự tập \(\left\{ {2;2;5} \right\}\) cũng có \(3\) bộ.

TH3: tập \(\left\{ {3;3;3} \right\}\) chỉ có \(1\) bộ thỏa mãn.

Theo quy tắc cộng có: \(6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 1 = 25\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài