CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 4.1 trang 133 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng các dãy số sau với số hạng tổng quát có giới hạn 0:

Xem lời giải

Câu 4.2 trang 133 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng hai dãy số

Xem lời giải

Câu 4.3 trang 133 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng các dãy số sau đây có giới hạn 0:

Xem lời giải

Câu 4.4 trang 133 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh

Xem lời giải

Câu 4.5 trang 134 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh

Xem lời giải

Câu 4.6 trang 134 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 4.7 trang 134 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Áp dụng định nghĩa, tìm các giới hạn sau:

Xem lời giải

Câu 4.8 trang 134 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm

Xem lời giải

Câu 4.9 trang 135 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hai dãy số, hãy chứng minh

Xem lời giải

Câu 4.10 trang 135 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của dãy số

Xem lời giải

Câu 4.11 trang 135 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số xác định bởi

Xem lời giải

Câu 4.12 trang 135 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số xác định bởi

Xem lời giải

Câu 4.13 trang 135 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Người ta xếp các hình vuông kề với nhau như trong hình 4.1 dưới đây, mỗi hình vuông có độ dài cạnh bằng nửa độ dài cạnh của hình vuông trước nó.

Xem lời giải

Câu 4.14 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một quả bóng cao su được thả từ độ cao 81m. Mỗi lần chạm đất, quả bóng lại nảy lên hai phần ba độ cao của lần rơi trước.

Xem lời giải

Câu 4.15 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Biểu diễn các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau đây dưới dạng phân số:

Xem lời giải

Câu 4.16 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hai số dương a, b và dãy số

Xem lời giải

Câu 4.17 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 4.18 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 4.19 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 4.20 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất