Câu 4.8 trang 134 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tìm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(\lim {u_n}\) với

 

LG a

 \({u_n} = {{2{n^5} - 7{n^2} - 3} \over {n - 3{n^5}}}\)  

 

Lời giải chi tiết:

\(\lim {u_n} = \lim {{2 - {7 \over {{n^3}}} - {3 \over {{n^5}}}} \over {{1 \over {{n^4}}} - 3}} =  - {2 \over 3}\) 

 

LG b

\({u_n} = {{2{n^2} - n + 4} \over {\sqrt {2{n^4} - {n^2} + 1} }}\) 

 

Lời giải chi tiết:

\(\lim {u_n} = \lim {{2 - {1 \over n} + {4 \over {{n^2}}}} \over {\sqrt {2 - {1 \over {{n^2}}} + {1 \over {{n^4}}}} }} = {2 \over {\sqrt 2 }} = \sqrt 2 \)         

 

LG c

\({u_n} = {{{n^3} - {n^2}\sin 3n - 1} \over {2{n^4} - {n^2} + 7}}\) 

 

Lời giải chi tiết:

\(\lim {u_n} = \lim {{{1 \over n} + {1 \over {{n^2}}}\sin 3n - {1 \over {{n^4}}}} \over {2 - {1 \over {{n^2}}} + {7 \over {{n^4}}}}} = 0\)        

 

LG d

\({u_n} = {{{{7.2}^n} + {4^n}} \over {{{2.3}^n} + {4^n}}}\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(\lim {u_n} = \lim {{7.{{\left( {{2 \over 4}} \right)}^n} + 1} \over {2.{{\left( {{3 \over 4}} \right)}^n} + 1}} = 1\)

 

LG e

\({u_n} = {{{{5.2}^n} - {3^n}} \over {{2^{n + 1}} + {3^{n + 1}}}}\)     

 

Lời giải chi tiết:

Chia tử và mẫu của phân thức cho \({3^n},\) ta được                                

                         \({u_n} = {{5{{\left( {{2 \over 3}} \right)}^n} - 1} \over {2{{\left( {{2 \over 3}} \right)}^n} + 3}}\)

Vì  \(\lim {\left( {{2 \over 3}} \right)^n} = 0\) nên \(\lim {u_n} = {{5.0 - 1} \over {2.0 - 3}} =  - {1 \over 3}\)

 

LG f

\({u_n} = \sqrt {{{{n^6} + 3{n^3} - 3} \over {2{n^6} + {n^5} + 2}}} \)

 

Lời giải chi tiết:

Dễ dàng tìm được

                        \(\lim {{{n^6} + 3{n^3} - 3} \over {2{n^6} + {n^5} + 2}} = {1 \over 2}\)

Do đó

                        \(\lim \sqrt {{{{n^6} + 3{n^3} - 3} \over {2{n^6} + {n^5} + 2}}}  = \sqrt {{1 \over 2}}  = {{\sqrt 2 } \over 2}\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.