Câu 4.7 trang 134 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Áp dụng định nghĩa, tìm các giới hạn sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng định nghĩa, tìm các giới hạn sau:

 

LG a

\(\lim \left( {3 + {{{n^2}\sin 3n} \over {{n^3} + 1}}} \right)\)     

 

Lời giải chi tiết:

\(\lim {{{n^2}\sin 3n} \over {{n^3} + 1}} = 0\) nên \(\lim \left( {3 + {{{n^2}\sin 3n} \over {{n^3} + 1}}} \right) = 3\)       

 

LG b

\(\lim \left( {{n \over {{n^2} + 1}} - 1} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(\lim {n \over {{n^2} + 1}}=0\) nên \(\lim \left( {{n \over {{n^2} + 1}} - 1} \right) =  - 1\)  

 

LG c

\(\lim {{2n} \over {2n + 1}}\)      

 

Lời giải chi tiết:

\({u_n} = {{2n} \over {2n + 1}} = {{2n + 1 - 1} \over {2n + 1}} = 1 - {1 \over {2n + 1}}\) với mọi n      

Vì  \(\lim \left( { - {1 \over {2n + 1}}} \right) = 0\) nên \(\lim {u_n} = 1\)

 

LG d

\(\lim {{n + 1} \over {2n + 1}}\)

 

Lời giải chi tiết:

\({u_n} = {{n + 1} \over {2n + 1}} = {1 \over 2} + {1 \over {2\left( {2n + 1} \right)}}\) với mọi n

Do đó \(\lim {u_n} = {1 \over 2}\)

 

LG e

\(\lim {{{{5.2}^n} - \cos 5n} \over {{2^n}}}\)  

 

Lời giải chi tiết:

\({u_n} = {{{{5.2}^n} - \cos 5n} \over {{2^n}}} = 5 - {{\cos 5n} \over {{2^n}}}\)    

Vì \(\lim {{\cos 5n} \over {{2^n}}} = 0\) nên \(\lim {u_n} = 5\)       

 

LG f

\(\lim {{{n^2} + 2n + 3} \over {2{{\left( {n + 1} \right)}^2}}}\)

 

Lời giải chi tiết:

\({u_n} = {{{n^2} + 2n + 3} \over {2{{\left( {n + 1} \right)}^2}}} = {{{{\left( {n + 1} \right)}^2} + 2} \over {2{{\left( {n + 1} \right)}^2}}} = {1 \over 2} + {1 \over {{{\left( {n + 1} \right)}^2}}}\)

Vì \(\lim {1 \over {{{\left( {n + 1} \right)}^2}}} = 0\) nên \(\lim {u_n} = {1 \over 2}\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.