ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 1 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Giải phương trình

Xem chi tiết
Câu 2 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 2 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Chứng minh

Xem chi tiết
Câu 3 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 3 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Giải phương trình

Xem chi tiết
Câu 4 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 4 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 5 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Cho hàm số

Xem chi tiết
Câu 6 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 6 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 7 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

An có 12 cuốn sách tham khảo khác nhau, trong đó có 6 cuốn sách toán, 4 cuốn sách vật lí và 12 cuốn sách hóa học.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 8 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

hãy tìm số hạng tự do

Xem chi tiết
Câu 9 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 9 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau đây:

Xem chi tiết
Câu 10 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 10 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Trong kì thi văn cuối năm lớp 11, xác suất để Bình đạt điểm giỏi môn toán là 0.92; môn văn là 0,88 a) Tính xác suất để Bình đạt điểm giỏi cả môn văn và toán, b) Tính xác suất để Bình đạt điểm giỏi ít nhất một môn.

Xem chi tiết
Câu 11 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 11 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Bằng phương pháp quy nạp toán học, chứng minh bất đẳng thức sau

Xem chi tiết
Câu 12 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 12 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Bốn số lập thành một cấp số cộng. Tổng của bốn số đó bằng 22 và tổng bình phương của chúng bằng 166. Tìm bốn số đó.

Xem chi tiết
Câu 13 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 13 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Tìm

Xem chi tiết
Câu 14 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 14 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Chứng minh dãy số

Xem chi tiết
Câu 15 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 15 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Tìm các giới hạn sau

Xem chi tiết
Câu 16 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 16 trang 214 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Cho tam giác đều

Xem chi tiết
Câu 17 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 17 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Tìm các giới hạn sau

Xem chi tiết
Câu 18 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 18 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Tìm giá trị của hàm số f tại điểm x = 4.

Xem chi tiết
Câu 19 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 19 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Chứng minh hàm số liên tục trên R

Xem chi tiết
Câu 20 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao Câu 20 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao

Tìm đạo hàm của các hàm số

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài