Câu 18 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao


Tìm giá trị của hàm số f tại điểm x = 4.

Đề bài

Giả sử hàm số f xác định trên khoảng \(\left( {3;5} \right)\), liên tục tại điểm x = 4 và thỏa mãn

                        \(2 \le f\left( x \right) \le {x^2} - 8x + 18\) với mọi \(x \in \left( {3;5} \right)\)

Tìm giá trị của hàm số f tại điểm x = 4.

 

Lời giải chi tiết

Ta có \(f\left( x \right) - 2 \ge 0\) với mọi \(x \in \left( {3;5} \right)\). Vì  \(f\) liên tục trên điểm \(x = 4\) nên \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 4} \left[ {f\left( x \right) - 2} \right] = f\left( 4 \right) - 2 \ge 2\) hay \(f\left( 4 \right) \ge 2\)

Tương tự \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 4} \left[ {{x^2} - 8x + 18 - f\left( x \right)} \right] = 2 - f\left( 4 \right) \ge 0\) hay \(f\left( 4 \right) \le 2\). Từ đó ta có: \(f\left( 4 \right) = 2\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí