Ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 68 trang 63 SBT Hình học 11 nâng cao. Bài 68 trang 63 SBT Hình học 11 nâng cao.

Chứng minh rằng nếu n đường thẳng đôi một cắt nhau và không đồng phẳng thì chúng đồng quy.

Xem chi tiết
Câu 69 trang 63 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 69 trang 63 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Gọi E là giao điểm của AD và BC; M là trung điểm của AB; G là trọng tâm của tam giác ECD.

Xem chi tiết
Câu 70 trang 63 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 70 trang 63 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Trong mp(P) cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O.

Xem chi tiết
Câu 71 trang 64 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 71 trang 64 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Gọi M, I, J, O lần lượt là trung điểm của SD, AB, CD, IJ.

Xem chi tiết
Câu 72 trang 64 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 72 trang 64 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho hình chóp S.ABCD và một điểm M nằm trong tam giác ABC.

Xem chi tiết
Câu 73 trang 64 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 73 trang 64 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành.

Xem chi tiết
Câu 74 trang 64 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 74 trang 64 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Chứng minh rằng tứ giác PQRS là hình bình hành.

Xem chi tiết
Câu 75 trang 65 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 75 trang 65 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD; M là trung điểm của cạnh SA.

Xem chi tiết
Câu 76 trang 65 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 76 trang 65 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Gọi M, N, E lần lượt là trung điểm của AB, CD, SA.

Xem chi tiết
Câu 77 trang 65 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Câu 77 trang 65 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho hình hộp.

Xem chi tiết


Gửi bài