Ôn tập chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bình chọn:
4.9 trên 110 phiếu
Bài 1.52 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.52 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.52 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hàm số đồng biến trên khoảng...

Xem chi tiết
Bài 1.53 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.53 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.53 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hàm số nghịch biến trên khoảng...

Xem chi tiết
Bài 1.54 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.54 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.54 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.55 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.55 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.55 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.56 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.56 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.56 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.57 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.57 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.57 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.58 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.58 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.58 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên những khoảng xác định nào thì hàm số đồng biến, nghịch biến...

Xem chi tiết
Bài 1.59 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.59 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.59 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem chi tiết
Bài 1.60 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.60 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.60 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 1.61 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.61 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.61 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.62 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.62 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.62 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các nghiệm thuộc đoạn...

Xem chi tiết
Bài 1.63 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.63 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.63 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.64 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.64 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.64 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 1.65 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.65 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.65 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.66 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.66 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.66 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các nghiệm thuộc khoảng...

Xem chi tiết
Bài 1.67 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.67 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.67 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho phương trình...

Xem chi tiết


Gửi bài