Bài 1.55 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.55 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Đề bài

Gọi X là tập nghiệm của phương trình \(\cos \left( {{x \over 2} + {{15}^o}} \right) = \sin x.\) Khi đó

(A) \({240^o} \in X\)             (B) \({290^o} \in X\)

(C) \({220^o} \in X\)              (D) \({200^o} \in X\)

Lời giải chi tiết

Chọn phương án (B) vì với \(x = {290^o}\), ta có 

\(\cos \left( {{290^o \over 2} + {{15}^o}} \right) = \cos {160^o} =  - \cos {20^o}\) và \(\sin {290^o} =  - \sin {70^o} =  - \cos {20^o}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí