Bài 1.55 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.55 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Đề bài

Gọi X là tập nghiệm của phương trình \(\cos \left( {{x \over 2} + {{15}^o}} \right) = \sin x.\) Khi đó

(A) \({240^o} \in X\)             (B) \({290^o} \in X\)

(C) \({220^o} \in X\)              (D) \({200^o} \in X\)

Lời giải chi tiết

Chọn phương án (B) vì với \(x = {290^o}\), ta có 

\(\cos \left( {{290^o \over 2} + {{15}^o}} \right) = \cos {160^o} =  - \cos {20^o}\) và \(\sin {290^o} =  - \sin {70^o} =  - \cos {20^o}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài