Bài 1.58 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.58 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên những khoảng xác định nào thì hàm số đồng biến, nghịch biến...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trên những khoảng xác định nào thì hàm số \(y = \sin x\) và \(y = \cos x\)

LG a

Cùng đồng biến ?

Lời giải chi tiết:

Nếu xét trên khoảng \(\left( {0;2\pi } \right)\) thì cả hai hàm số cùng đồng biến trên khoảng \(\left( {{{3\pi } \over 2};2\pi } \right)\).

Do đó hai hàm số cùng đồng biến trên các khoảng \(\left( {{{3\pi } \over 2} + k2\pi ;2\pi  + k2\pi } \right),k \in Z\).

LG b

Cùng nghịch biến ?

Lời giải chi tiết:

Nếu xét trên khoảng \(\left( {0;2\pi } \right)\) thì cả hai hàm số cùng nghịch biến trên khoảng \(\left( {{\pi  \over 2};\pi } \right)\).

Do đó hai hàm số cùng nghịch biến trên các khoảng \(\left( {{\pi  \over 2} + k2\pi ;\pi  + k2\pi } \right),k \in Z\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài