Câu 4.6 trang 134 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Chứng minh rằng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh rằng

 

LG a

\(\lim 2\left( {\sqrt {{n^2} + 1}  - n} \right) = 0\)     

 

Lời giải chi tiết:

Nhân và chia biểu thức đã cho với \(\sqrt {{n^2} + 1}  + n,\) ta được

            \(2\left( {\sqrt {{n^2} + 1}  - n} \right) = {2 \over {\sqrt {{n^2} + 1}  + n}} \le {2 \over {n + n}} = {1 \over n}\)

Vậy \(\lim 2\left( {\sqrt {{n^2} + 1}  - n} \right) = 0\)  


 

LG b

\(\lim \left( {\sqrt {n + 1}  - \sqrt n } \right) = 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Nhân và chia biểu thức đã cho với \( {\sqrt {n + 1}  + \sqrt n }\)

\(\sqrt {n + 1}  - \sqrt n  = {1 \over {\sqrt {n + 1}  + \sqrt n }} \le {1 \over {2n}}\)

Vậy \(\lim \left( {\sqrt {n + 1}  - \sqrt n } \right) = 0\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí