Bài 2.39 trang 66 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.39 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Ba quân bài rút từ 13 quan cùng chất rô...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ba quân bài rút từ 13 quân cùng chất rô \(\left( {2 - 3 - ... - 10 - J - Q - K - A} \right)\)

LG a

Tính xác suất để trong ba quân bài đó không có Q và K.

Lời giải chi tiết:

Số cách chọn 3 trong 13 quân bài là \(C_{13}^3\)

Số cách chọn 3 quân bài không có Q và K là \(C_{11}^3\)

Vậy xác suất \({{C_{11}^3} \over {C_{13}^3}} = {{15} \over {26}}\).

LG b

Tính xác suất để trong ba quân bài đó  có K hoặc Q hoặc cả hai.

Lời giải chi tiết:

Xác suất để trong ba quân bài đó  có K hoặc Q hoặc cả hai là \(1 - {{15} \over {26}} = {{11} \over {26}}\)

LG c

Tính xác suất để trong ba quân bài đó rút được cả K hoặc Q.

Lời giải chi tiết:

Số cách rút trong ba quân có cả K và Q là \(1.1.C_{11}^1 = 11\).

Vậy xác suất cần tính là \({{11} \over {C_{13}^3}} = {1 \over {26}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài