Bài 58 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao


Giải bài 58 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng B’C’ là đường kính của (O3).

Đề bài

Cho ba đường tròn (O1), (O2), (O3) đôi một tiếp xúc ngoài với nhau, A là tiếp điểm của (O1) và (O2); B là tiếp điểm (O2) và (O3); C là tiếp điểm của (O3) và (O1). Đường thẳng AB cắt (O3) tại điểm thứ hai C. Chứng minh rằng BC là đường kính của (O3).

Lời giải chi tiết

Vì B là tâm vị tự trong của (O2) và (O3) nên O2A // O3B.

Vì C là tâm vị tự trong của (O1) và (O3) nên O1A // O3C.

Vì ba điểm O1, A, O2 thẳng hàng nên C, O3, B’ thẳng hàng.

Như vậy BC là đường kính của đường tròn (O3). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí