Bài 73 trang 17 SBT Hình học 11 Nâng cao


Giải bài 73 trang 17 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường triòn (O) và một điểm P nằm trong đường tròn đó. Một đường thẳng thay đổi đi qua P, cắt (O) tại hai điểm A và B...

Đề bài

Cho đường triòn (O) và một điểm P nằm trong đường tròn đó. Một đường thẳng thay đổi đi qua P, cắt (O) tại hai điểm A và B. Tìm quỹ tích điểm M sao cho \(\overrightarrow {PM}  = \overrightarrow {PA}  + \overrightarrow {PB} \).

Lời giải chi tiết

Gọi I là trung điểm của AB thì \(\overrightarrow {PI}  = {{\overrightarrow {PA}  + \overrightarrow {PB} } \over 2}\) , bởi vậy \(\overrightarrow {PM}  = \overrightarrow {PA}  + \overrightarrow {PB}  = 2\overrightarrow {PI} \).

Gọi V là phép vị tự tâm P tỉ số k = 2 thì V biến điểm I thành điểm M.

Vì I là trung điểm của AB nên OI ⊥ AB. Suy ra quỹ tích của điểm I là đường tròn  (C) đườn kính PO.

Vậy quỹ tích của điểm M là đường tròn (C’) ảnh của (C) qua phép vị tự V. Nếu ta lấy O’ sao cho \(\overrightarrow {PO'}  = 2\overrightarrow {PO} \)  thì (C’) là đường tròn đường kính PO’.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 74 trang 17 SBT Hình học 11 Nâng cao

  Giải bài 74 trang 17 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho điểm A cố định nằm trên đường tròn (O) và điểm C thay đổi trên đường tròn đó. Dựng hình vuông ABCD. Tìm quỹ tích điểm B và điểm D.

 • Bài 72 trang 17 SBT Hình học 11 Nâng cao

  Giải bài 72 trang 17 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường tròn (O) với dây cung PQ. Dựng hình vuông ABCD có hai đỉnh A, B nằm trên đường thẳng PQ và hai đỉnh C, D nằm trên đường tròn.

 • Bài 71 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

  Giải bài 71 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho phép vị tự V tâm O, tỉ số k ≠ 1 và phép tịnh tiến T theo vectơ...

 • Bài 70 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

  Giải bài 70 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho hai đường tròn có bán kính bằng nhau (O) và (O’)...

 • Bài 69 trang 16 SBT Hình học 11 Nâng cao

  Giải bài 69 trang 16 sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho hai đường thẳng phân biệt a, a’ và phép dời hình F biến a thành a’...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí