Bài 2.55 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.55 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Đề bài

Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

(A) 78                                    (B) 185

(C) 234                                 (D) 312

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Nếu mỗi người đều bắt tay với mọi người thì có \(C_{26}^2\) cái bắt tay.

Trong đó có \(C_{13}^2\) cái bắt tay giữa các bà và 13 cái bắt tay giữa hai vợ chồng.

Vậy có \(C_{26}^2 - \left( {C_{13}^2 + 13} \right) = 234\) cái bắt tay.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí