Bài 2.56 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Đề bài

Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

(A) 120                                     (B) 168 

(C) 204                                    (D) 216

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Một tập hợp con ba phần tư của tập hợp \(\left\{ {1,2,...,9} \right\}\) tương ứng với một số có ba chữ số đơn điệu tăng. Một tập hợp con ba phần tử con của \(\left\{ {0,1,2,...,9} \right\}\) tương ứng với một số có ba chữ số đơn điệu giảm.

Vậy có \(C_9^3 + C_{10}^3 = 204\) số cần tìm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài