Bài 2.56 trang 69 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 2.56 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

Đề bài

Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

(A) 120                                     (B) 168 

(C) 204                                    (D) 216

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Một tập hợp con ba phần tư của tập hợp \(\left\{ {1,2,...,9} \right\}\) tương ứng với một số có ba chữ số đơn điệu tăng. Một tập hợp con ba phần tử con của \(\left\{ {0,1,2,...,9} \right\}\) tương ứng với một số có ba chữ số đơn điệu giảm.

Vậy có \(C_9^3 + C_{10}^3 = 204\) số cần tìm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí