Bài 1.18 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.18 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép đối xứng qua điểm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phép đối xứng qua điểm \(I\left( {{\pi  \over 2};0} \right)\) biến đồ thị mỗi hàm số sau thành đồ thị của hàm số nào? Vẽ đồ thị của hàm số tìm được.

LG a

\(y = \sin x\)

Phương pháp giải:

Điểm đối xứng của điểm \(M\left( {x;y} \right)\) qua điểm \(\left( {{\pi  \over 2};0} \right)\) là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\)

\(x' = \pi  - x;y' =  - y\) tức là \(x = \pi  - x',y =  - y'.\)

Lời giải chi tiết:

 \(y =  - \sin x\)


LG b

\(y = \cos 2x\)

Phương pháp giải:

Điểm đối xứng của điểm \(M\left( {x;y} \right)\) qua điểm \(\left( {{\pi  \over 2};0} \right)\) là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\)

\(x' = \pi  - x;y' =  - y\) tức là \(x = \pi  - x',y =  - y'.\)

Lời giải chi tiết:

\(y =  - \cos 2x\) (h.1.12)

LG c

\(y = \sin {x \over 2}\)

Phương pháp giải:

Điểm đối xứng của điểm \(M\left( {x;y} \right)\) qua điểm \(\left( {{\pi  \over 2};0} \right)\) là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\)

\(x' = \pi  - x;y' =  - y\) tức là \(x = \pi  - x',y =  - y'.\)

Lời giải chi tiết:

\(y =  - \cos {x \over 2}\) (h.1.13)


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Các hàm số lượng giác

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài