Bài 1.18 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.18 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép đối xứng qua điểm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phép đối xứng qua điểm \(I\left( {{\pi  \over 2};0} \right)\) biến đồ thị mỗi hàm số sau thành đồ thị của hàm số nào? Vẽ đồ thị của hàm số tìm được.

LG a

\(y = \sin x\)

Phương pháp giải:

Điểm đối xứng của điểm \(M\left( {x;y} \right)\) qua điểm \(\left( {{\pi  \over 2};0} \right)\) là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\)

\(x' = \pi  - x;y' =  - y\) tức là \(x = \pi  - x',y =  - y'.\)

Lời giải chi tiết:

 \(y =  - \sin x\)


LG b

\(y = \cos 2x\)

Phương pháp giải:

Điểm đối xứng của điểm \(M\left( {x;y} \right)\) qua điểm \(\left( {{\pi  \over 2};0} \right)\) là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\)

\(x' = \pi  - x;y' =  - y\) tức là \(x = \pi  - x',y =  - y'.\)

Lời giải chi tiết:

\(y =  - \cos 2x\) (h.1.12)

LG c

\(y = \sin {x \over 2}\)

Phương pháp giải:

Điểm đối xứng của điểm \(M\left( {x;y} \right)\) qua điểm \(\left( {{\pi  \over 2};0} \right)\) là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\)

\(x' = \pi  - x;y' =  - y\) tức là \(x = \pi  - x',y =  - y'.\)

Lời giải chi tiết:

\(y =  - \cos {x \over 2}\) (h.1.13)


Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Các hàm số lượng giác

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài