Bài 1.19 trang 10 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.19 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép đối xứng qua đường thẳng có phương trình ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phép đối xứng qua đường thẳng có phương trình \(y = 1\) biến đồ thị của mỗi hàm số sau thành đồ thị của hàm số nào. Vẽ đồ thị của hàm số tìm được.

LG a

\(y = \sin x\)

Lời giải chi tiết:

Điểm đối xứng \(M\left( {x;y} \right)\) qua đường thẳng \(y = 1\) là điểm \(M'\left( {x';y'} \right),x' = x,y' = y,\) tức là \(x = x',y = 2 - y'.\)

Vậy ta có: \(y = 2 - \sin x\) (h.1.14)

LG b

\(y = \cos x + 1\)

Lời giải chi tiết:

\(y = 1 - \cos x\) (h.1.15)

LG c

\(y = \sin {x \over 2} + 2\)

Lời giải chi tiết:

\(y =  - \sin {x \over 2}\) (h.1.16)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí