Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.17 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép tịnh tiến theo vectơ ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u \left( {{\pi  \over 4};1} \right)\) biến đồ thị của mỗi hàm số sau thành đồ thị hàm số nào ?

LG a

\(y = \sin x\)  

Phương pháp giải:

Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u \left( {{\pi  \over 4};1} \right)\) biến điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {x';y'} \right)\)

\(\left\{ \matrix{
x' = x + {\pi \over 4} \hfill \cr 
y' = y + 1 \hfill \cr} \right.\)

Từ đó nó biến mỗi đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) thành đồ thị của hàm số \(y = f\left( {x' - {\pi  \over 4}} \right) + 1\) .

Lời giải chi tiết:

 \(y = \sin \left( {x - {\pi  \over 4}} \right) + 1\)

LG b

\(y = \cos 2x - 1\)

Phương pháp giải:

Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u \left( {{\pi  \over 4};1} \right)\) biến điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {x';y'} \right)\)

\(\left\{ \matrix{
x' = x + {\pi \over 4} \hfill \cr 
y' = y + 1 \hfill \cr} \right.\)

Từ đó nó biến mỗi đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) thành đồ thị của hàm số \(y = f\left( {x' - {\pi  \over 4}} \right) + 1\) .

Lời giải chi tiết:

\(y = \sin 2x,\) (do \(y = \cos 2\left( {x - {\pi  \over 4}} \right) = \sin 2x\))

LG c

\(y = 2\sin \left( {x + {\pi  \over 4}} \right)\)

Phương pháp giải:

Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u \left( {{\pi  \over 4};1} \right)\) biến điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {x';y'} \right)\)

\(\left\{ \matrix{
x' = x + {\pi \over 4} \hfill \cr 
y' = y + 1 \hfill \cr} \right.\)

Từ đó nó biến mỗi đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) thành đồ thị của hàm số \(y = f\left( {x' - {\pi  \over 4}} \right) + 1\) .

Lời giải chi tiết:

\(y = 2\sin x + 1\) 

LG d

\(y = \cos \left| x \right| - 1\)

Phương pháp giải:

Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u \left( {{\pi  \over 4};1} \right)\) biến điểm \(\left( {x;y} \right)\) thành điểm \(\left( {x';y'} \right)\)

\(\left\{ \matrix{
x' = x + {\pi \over 4} \hfill \cr 
y' = y + 1 \hfill \cr} \right.\)

Từ đó nó biến mỗi đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) thành đồ thị của hàm số \(y = f\left( {x' - {\pi  \over 4}} \right) + 1\) .

Lời giải chi tiết:

\(y = \cos \left| {x - {\pi  \over 4}} \right|\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Các hàm số lượng giác

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.