Trả lời Luyện tập 2 trang 93 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 10 m, người ta phân chia khu vực để trồng hoa, trồng cỏ như hình bên. Hoa sẽ được trồng ở trong khu vực hình bình hành AMCN, cỏ sẽ trồng ở phần đất còn lại. Tiền công để trả cho mỗi mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số tiền công cần chi trà để trồng hoa và cỏ.

Đề bài

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 10 m, người ta phân chia khu vực để trồng hoa, trồng cỏ như hình bên. Hoa sẽ được trồng ở trong khu vực hình bình hành AMCN, cỏ sẽ trồng ở phần đất còn lại. Tiền công để trả cho mỗi mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số tiền công cần chi trà để trồng hoa và cỏ.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính diện tích hình bình hành AMCN.

- Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

- Tính diện tích còn lại trồng cỏ.

=> Số tiền công cần để chi trả trồng hoa và cỏ.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy trong hình bình hành AMCN chiều cao tương ứng của cạnh AN là MN và MN = AB = 10m

Do đó diện tích hình bình hành AMCN là:    6.10 = 60 (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:    10.12 = 120 (m2)

Phần diện tích còn lại trồng cỏ là:    120 - 60 = 60 (m2)

Vậy số tiền công cần để chi trả trồng hoa và cỏ là:

    50 000.60 + 40 000.60 = 5 400 000 (đồng)


Bình chọn:
4.7 trên 60 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí