Trả lời Hoạt động 2 trang 93 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ hoạt động 1, hãy so sánh độ dài cạnh, chiều cao tương ứng của hình bình hành với chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật. Từ đó, so sánh diện tích của hình bình hành với diện tích hình chữ nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ hoạt động 1 rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

Độ dài cạnh, chiều cao tương ứng của hình bình hành bằng với chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

Từ đó thấy được diện tích của hình bình hành bằng diện tích với hình chữ nhật.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài