Giải Bài 4.19 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8 kg/m2. a) Tính diện tích mảnh ruộng. b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng là bao nhiều kilôgam thóc?

Đề bài

Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8 kg/m2.

 

a) Tính diện tích mảnh ruộng.

b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng là bao nhiều kilôgam thóc?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy nhỏ) . chiều cao : 2

+) Sản lượng = Diện tích .  năng suất

Lời giải chi tiết

a) Diện tích mảnh ruộng là:

   (15+25).10: 2 = 200 (m2)

b) Sản lượng của mảnh ruộng là:

   200.0,8 = 160 (kg)


Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí