Giải Bài 4.19 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8 kg/m2.

 

a) Tính diện tích mảnh ruộng.

b) Hỏi mành ruộng cho sản lượng là bao nhiều kilôgam thóc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy nhỏ) . chiều cao :2

- Sản lượng = Diện tích .  năng suất

Lời giải chi tiết

a) Diện tích mảnh ruộng là:

    (15+25).10: 2 = 200 (m2)

b) Sản lượng của mảnh ruộng là:

   200.0,8 = 160 (kg)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài