Trả lời Luyện tập 1 trang 91 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


1. Một người thợ phải làm các khung thép hình chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng 30 cm để làm đại cho cột bê tông cốt thép. Nếu dùng 260 m dây thép thì người đó sẽ làm được bao nhiêu khung thép như vậy?

Đề bài

1. Một người thợ phải làm các khung thép hình chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng 30 cm để làm đại cho cột bê tông cốt thép. Nếu dùng 260 m dây thép thì người đó sẽ làm được bao nhiêu khung thép như vậy?

 

2. Một chiếc bàn khung thép được thiết kế như hình bên. Mặt bàn là hình thang cân có hai đáy lần lượt là 1 200 mm, 600 mm và cạnh bên 600 mm. Chiều cao bàn là 730 mm. Hỏi làm một chiếc khung bàn nói trên cần bao nhiêu mét thép (coi mối hàn không đáng kể)?

 

3. Một thửa ruộng có dạng như hình bên. Nếu trên mỗi mét vuông thu hoạch được 0,8 kg thóc thi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kilôgam thóc?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1) Tính chu vi một khung thép => Số khung thép sẽ làm được.

2) Tính chu vi mặt bàn và chiều dài 4 chân bàn => Tính lượng thép cần để làm được một chiếc khung bàn.

3) Tính diện tích thửa ruộng => Số kg thóc thu hoạch được.

Lời giải chi tiết

1) Chu vi một khung thép là:

   (35 + 30).2 = 130 (cm) 

Nếu dùng 260m = 26000 cm dây thép thì sẽ làm được số khung thép :

   26000 : 130 = 200 (khung)

2) Chu vi mặt bàn là:    600 + 1200 + 600.2 = 3000 (mm)

    Chiều dài 4 chân bàn là:    730.4 = 2920 (mm)

    Vậy để làm một chiếc khung bàn cần lượng thép: 3000 + 2920 = 5920 (mm) = 5,92 (m)

3) Diện tích của hình thang cân phía trên là: (30 + 50).10:2 = 400 (m2)

Diện tích hình chữ nhật phía dưới là: 15.50 = 750 (m2)

Diện tích thửa ruộng đó là: 400 + 750 = 1150 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoạch được: 1150.0,8 = 920 (kg thóc)


Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí