Lý thuyết Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 

1. Chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thang cân

Nhắc lại kiến thức

 (C là chu vi và S là diện tích)

2. Chu vi, diện tích của hình bình hành, hình thoi

Hình bình hành:

 

Với C là chu vi và S là diện tích

Hình thoi:

 

Với C là chu vi và S là diện tích


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài